Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Inleiding

FAES ARCHITECTEN bv, Van Bavellaan 13, 2960 Brecht dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden oplegt om uw gegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten.


Faes Architecten bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Cynthia Wermenbol is binnen Faes Architecten bv verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Zij is te bereiken via faes.architecten@telenet.be2. Persoonsgegeves die wij verwerken

Faes Architecten bv verwerkt uw persoonsgevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, optreedt als leverancier of dienstverstrekker en/of omdat u deze aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achterenaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

BTW-nummer

rijksregisternummer3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Faes Architecten bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde dienstverlening en die noodzakelijk zijn om deze dienstverlening te verstrekken en u of uw raadgevers hieromtrent te informeren.

Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde aankopen van goederen en diensten of andere verwerving, waarbij u optreedt als leverancier, dienstverstrekker, enz.

De verwerking van uw persoonsgegevens in onze boekhoeding

De verwerking van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte


4. Geautomatiseerde besluitvorming

Faes Architecten bv voert geen geautomatiseerde verwerkingen uit basis van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Faes Architecten bv) tussen zit. Faes Architecten bv gebruikt geen dergelijke computerprogramma's of -systemen.


5. Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Faes Architecten bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


6. Delen van persoonsgegevens met derden

Faes Architecten bv verstrekt uitsluitens aan derden en alleen als dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Deze verplichtingen vallen onder meer binnen de volgende domeinen:

De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.


De lijst van wettelijke verplichtingen waardoor Faes Architecten bv uw gegevens moet verwerken is niet exhausief en is onderhevig aan veranderingen.


7. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Faes Architecten bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken


8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Faes Architecten bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar faes.architecten@telenet.be


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Faes Architecten bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met faes.architecten@telenet.be